Cảnh cáo 12 DN xuất khẩu lao động

Cụ thể 12 DN này bị cảnh cáo và phạt tiền 12,5 triệu đồng mỗi DN do không thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động.

P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm