Đại biểu trẻ tiếp xúc với cử tri trẻ

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri cho rằng đại biểu dân cử, nhất là đại biểu trẻ, cần phải mạnh dạn xuống cơ sở hơn nữa để nắm rõ tình hình thực tiễn trong dân nhằm có những kiến nghị sát sườn hơn với đời sống. Các cán bộ trẻ TP cũng đã mạnh dạn đề xuất cần phải cải cách cơ chế lương hiện nay đối với cán bộ, công chức. Các giải pháp để giải quyết kẹt xe, ô nhiễm môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cao… cũng được cán bộ, viên chức trẻ TP đề xuất.

M.CƯỜNG