TUYỂN SINH CĐ 2013:

Đáp án các môn thi tuyển sinh CĐ 2013 của Bộ GD & ĐT

* Đề lich sử, khối C

Đáp án môn lịch sử


* Đề địa lý, khối C

Đáp án môn địa lý

* Đề văn, khối C, D

Đáp án môn văn khối C, D


* Đề thi môn toán, khối A, A1, B, D

Q.DŨNG

Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

Giám sát chặt các khoản tài trợ giáo dục

(PLO)- Các đại biểu lưu ý Sở GD&ĐT TP.HCM cần phải quản lý chặt các khoản tài trợ cho giáo dục, tránh tình trạng dù tự nguyện nhưng lại mang tính bắt buộc và cần đa dạng nguồn vận động tài trợ.