“Nơi nào có vấn đề liên quan đến kết luận về sai phạm của cán bộ trong Thường vụ hoặc của Thường vụ thì cần phải có kết luận xử lý trước mới bước vào đại hội được”
Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TP năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ngày 2-6.

Bí thư TP.HCM yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm trước đại hội  - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện nay trong quá trình chuẩn bị đại hội có hai việc cần phải tính toán và chuẩn bị kỹ. Thứ nhất là tiến độ tổ chức đại hội cấp quận huyện và cấp trên cơ sở. “Nơi nào có vấn đề liên quan đến kết luận về sai phạm của cán bộ trong Thường vụ hoặc của Thường vụ cần phải có kết luận xử lý trước mới bước vào đại hội được”- ông Nhân nói và giao Ban Tổ chức Thành ủy cần tham mưu lộ trình xử lý vấn đề trên.

Việc thứ hai là có sắp xếp, điều động nhân sự hợp lý. “Có những nơi, bí thư sắp hết tuổi và không tái cử được. Phương châm bí thư không được là người tại chỗ thì phải có kế hoạch điều chuyển. Các cán bộ dự kiến là bí thư khóa sau phải đưa về ngay từ bây giờ hoặc trong 2 tháng tới” -  ông Nhân nói và đề nghị cần tính toán kỹ và làm trước đại hội.
Người đứng đầu Thành ủy đề nghị việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp cần có kế hoạch đồng bộ, đảm bảo tiến độ, có tính dự báo và không để xảy ra phát sinh sự cố bất ngờ.