Xin hỏi, nếu đến tuổi đổi thẻ CCCD mà không đổi thì tôi có bị ảnh hưởng gì trong các giao dịch không, có bị phạt hay không?

Bạn đọc Đặng Vũ (Củ Chi, TP.HCM)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Luật CCCD quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ CCCD.

Trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD rồi thì khi đến ba độ tuổi sau phải làm thủ tục đổi thẻ CCCD: Đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Quy định trên ấn định thời hạn cấp và đổi thẻ CCCD. Đến nay, Luật CCCD và văn bản pháp luật liên quan vẫn chưa đặt ra cơ chế xử phạt khi người dân không tiến hành đổi thẻ CCCD khi đến hạn tuổi phải đổi thẻ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nên làm thủ tục đổi thẻ khi đến ba độ tuổi nêu trên. Lý do là thẻ CCCD có thời hạn sử dụng dựa theo độ tuổi. Nếu đến độ tuổi phải đổi thẻ mà người dân không thực hiện thủ tục cấp đổi CCCD thì thẻ không còn giá trị sử dụng, mọi giao dịch mới phát sinh có liên quan đến CCCD đều không thực hiện được.