Dự thảo tiêu chuẩn mới về trình độ của công chức

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành và lấy ý kiến góp ý về dự thảo (lần 2) đối với thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 11/2014 của Bộ Nội vụ, bản dự thảo có nhiều đề xuất mới theo hướng bãi bỏ yêu cầu về chứng chỉ, bằng cấp ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn trình độ, đào tạo của công chức chuyên ngành hành chính.

Cụ thể, những thay đổi về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức chuyên ngành hành chính như sau:

Thông tư 11/2014

Dự Thảo

Ngạch chuyên viên cao cấp

Khoản 4 Điều 5

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chínhhoặc cử nhân chính trịhoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Khoản 4 Điều 5

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị, hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Ngạch chuyên viên chính

Khoản 4 Điều 6

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chínhhoặc bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương

Khoản 4 Điều 6

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính

Chuyên viên

Khoản 4 Điều 7

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Khoản 4 Điều 7

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

Cán sự

Khoản 4 Điều 8

- Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch cán sự.

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Khoản 4 Điều 8

- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự.

Ngạch nhân viên

Khoản 4 Điều 9

- Bằng tốt nghiệp trung cấp với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

- Nhân viên lái xe cơ quan thì phải có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được giao nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu.

Khoản 4 Điều 9

- Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Làm nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp

Có thể thấy, thay vì quy định công chức phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như hiện nay,  Bộ Nội Vụ đang xây dựng thông tư theo hướng chỉ yêu cầu trình độ đáp ứng được công việc.

Đường song hành hết nhếch nhác

Đường song hành hết nhếch nhác

(PLO)- Hình ảnh nhếch nhác trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM đã được dọn dẹp sau khi báo phản ánh. 
Bị cáo báo ốm, có được hoãn phiên tòa?

Bị cáo báo ốm, có được hoãn phiên tòa?

(PLO)- Nếu bị cáo đã được giao giấy triệu tập nhưng vắng mặt tại phiên toà với lý do “bị ốm” thì tùy trường hợp mà tòa án quyết định tạm hoãn hay tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo...