Học Bác để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn

Báo cáo do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nêu rõ nhiều địa phương, ngành, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thực hiện chỉ thị. Kết quả bước đầu là đã có nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng, kéo dài... Tuy nhiên, việc triển khai chỉ thị trong thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động. Do đó, ông Huynh đề nghị các địa phương, đơn vị phải khắc phục tâm lý ỷ lại, chờ đợi hướng dẫn của cấp trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần đẩy mạnh lên một bước việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thông qua các chương trình kế hoạch hành động cụ thể, các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến. “Học Bác là học suốt đời, học hằng ngày, thiết thực, thiết thân. Nói ít làm nhiều, học để làm theo, làm theo rồi lại học, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong. Học Bác bằng nhiều hình thức, ở trường, lớp, qua thực tiễn công việc, sinh hoạt chi bộ Đảng; qua phong trào thi đua… Học Bác để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn” - Tổng Bí thư nói.

PL