Kiện quyết định của tỉnh

UBND huyện đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng do không đồng ý nên tôi tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh và đã bị bác đơn. Vậy nay tôi có thể khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh hay không?

Ông Nguyễn Văn Phiên (Bình Thuận)

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Điều 3 Nghị quyết 56/2010 của Quốc hội quy định: “Trong thời hạn một năm kể từ ngày Luật TTHC có hiệu lực (ngày 1-7-2011), người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp tỉnh từ ngày 1-6-2006 đến ngày luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại TAND theo quy định của Luật TTHC”. Cụ thể, theo Điều 4 Nghị quyết 01/2011 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, tòa án chỉ thụ lý, giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn một năm như đã nêu trên;

b) Người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp tỉnh từ ngày 1-6-2006 đến ngày 1-7-2011 mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và họ chưa khởi kiện vụ án hành chính tại TAND hoặc đã khởi kiện vụ án hành chính tại TAND nhưng tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính theo quy định.

Nếu có đủ các điều kiện nêu trên thì ông được quyền khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai liên quan đến mình để TAND xem xét, giải quyết.

TP ghi

Cầu Him Lam ngập ngụa rác thải, xà bần

Cầu Him Lam ngập ngụa rác thải, xà bần

(PLO)- Bạn đọc mong chính quyền địa phương có gắn camera, cho tuần tra phát hiện xử phạt nghiêm đối với những người xả rác bừa bãi ở hai bên hông cầu Him Lam.