OceanBank cho hộ kinh doanh vay chỉ 9,8%

Dành cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn (dưới 12 tháng) để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như mua nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa dự trữ, thanh toán tiền hàng, ứng trước cho người bán, thanh toán tiền thuê địa điểm kinh doanh, trả lương nhân viên, sản xuất, kinh doanh, thanh toán các chi phí khác… Đặc biệt khách hàng được vay tối đa lên đến 85% tổng số vốn kinh doanh cần bổ sung. Tổng số tiền tối đa cho mỗi khoản vay lên đến 1 tỉ đồng cho hộ kinh doanh và 2 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc OceanBank, mới đây cho biết dù đây là sự đánh đổi về lợi nhuận nhưng giải pháp này mang lại nhiều lợi ích, một mặt giúp OceanBank tăng trưởng tín dụng, mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giảm tồn kho, tạo thêm việc làm, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh dài hạn. Và hoạt động doanh nghiệp tốt sẽ tạo hiệu ứng ngược lại, giúp doanh nghiệp tích cực trong quan hệ tín dụng với ngân hàng. Đây chính là sự hợp tác cùng có lợi giữa ngân hàng - doanh nghiệp.

YT

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.