OceanBank cho hộ kinh doanh vay chỉ 9,8%

Dành cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn (dưới 12 tháng) để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như mua nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa dự trữ, thanh toán tiền hàng, ứng trước cho người bán, thanh toán tiền thuê địa điểm kinh doanh, trả lương nhân viên, sản xuất, kinh doanh, thanh toán các chi phí khác… Đặc biệt khách hàng được vay tối đa lên đến 85% tổng số vốn kinh doanh cần bổ sung. Tổng số tiền tối đa cho mỗi khoản vay lên đến 1 tỉ đồng cho hộ kinh doanh và 2 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc OceanBank, mới đây cho biết dù đây là sự đánh đổi về lợi nhuận nhưng giải pháp này mang lại nhiều lợi ích, một mặt giúp OceanBank tăng trưởng tín dụng, mặt khác hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giảm tồn kho, tạo thêm việc làm, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh dài hạn. Và hoạt động doanh nghiệp tốt sẽ tạo hiệu ứng ngược lại, giúp doanh nghiệp tích cực trong quan hệ tín dụng với ngân hàng. Đây chính là sự hợp tác cùng có lợi giữa ngân hàng - doanh nghiệp.

YT

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.