Sacombank đã có thêm ba thành viên HĐQT độc lập

Tại đại hội báo cáo kết quả hoạt động của năm 2013 lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỉ đồng, tương đương 39% kế hoạch năm 2012. Và tỉ lệ chia cổ tức năm 2012 là 6% trên vốn điều lệ. Kế hoạch năm 2013, Sacombank dự kiến đạt 2.800 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 113% so với năm 2012.

Tại đại hội các cổ đông cũng đã thông qua việc tái xác nhận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT tiến hành lập các phương án, thúc đẩy tiến trình đàm phán và chọn thời điểm chuyển nhượng tối đa 20% vốn điều lệ cho đối tác chiến lược nước ngoài trong giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, đại hội cũng đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT độc lập gồm bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Gia Định và ông Nguyễn Văn Cựu để thay thế thành viên đã từ nhiệm gồm ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh và ông Trần Xuân Huy.

YÊN TRANG

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.