Infographic: Chân dung 27 thành viên chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả: TRÚC TRÚC - NGUYỄN THẢO
(PLO)- Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn và bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng các thành viên khác của Chính phủ.

Thứ Tư, ngày 28/7/2021 - 19:00
 

Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV
Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV
(PLO)- Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch Quốc hội, bốn Phó chủ tịch, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội và tổng kiểm toán Nhà nước.

ĐỌC THÊM