13 số điện thoại cần biết khi tham gia giao thông dịp lễ 30-4

Theo đó, người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ tới Cục Cảnh sát giao thông, số điện thoại: 0995.676767, 0692.342.608.

Về lĩnh vực giao thông đường bộ tới số điện thoại 0983.608989 (Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 0916.608085 (Vụ An toàn giao thông - Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 0962.665959 (Thanh tra Bộ GTVT).

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo số điện thoại: 0865.367565 (Cục Đường sắt Việt Nam).

Về những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số điện thoại: 0916.562119.

Những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo số điện thoại: 0243.8451888.

Còn người dân muốn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số điện thoại: 0989.088719, 0913.363509, 0936.173906, 0936.198387 (Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia); 0977.497891 (Vụ An toàn giao thông - Bộ GTVT).

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: Hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.