Giấy CMND thiếu ngày, tháng sinh, làm sao cấp CCCD?
(PLO)- Việc ghi ngày, tháng sinh trên CMND, thẻ CCCD căn cứ vào thông tin về ngày, tháng sinh ghi trên sổ hộ khẩu.

Tôi nghe nói khi làm CCCD phải xuất trình CMND, nhưng CMND của tôi cấp đã lâu và không ghi ngày, tháng sinh. Xin hỏi trong trường hợp này, tôi phải làm các thủ tục nào để được cấp CCCD?

Bạn đọc Trần Ngọc Vũ (vungoc…@yahoo.com)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định trong công tác cấp, quản lý CMND, CCCD thì việc ghi ngày, tháng sinh trên CMND, thẻ CCCD căn cứ vào thông tin về ngày, tháng sinh ghi trên sổ hộ khẩu.

Đối với trường hợp sổ hộ khẩu và giấy khai sinh đều không ghi ngày, tháng sinh thì cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại CMND, thẻ CCCD hướng dẫn công dân đến UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký khai sinh đề nghị bổ sung ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh; sau khi đã điều chỉnh thông tin về ngày, tháng sinh trong giấy khai sinh thì tiến hành điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu theo thông tin trên giấy khai sinh mới.

Sau khi công dân đã điều chỉnh được thông tin về ngày, tháng sinh trong sổ hộ khẩu, cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CMND, thẻ CCCD tiến hành làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CMND, thẻ CCCD có đầy đủ thông tin về ngày, tháng sinh cho công dân theo quy định.

TRÚC PHƯƠNG ghi