Thay đổi CCCD có phải điều chỉnh lại sổ đỏ?
(PLO)- Giấy chứng nhận QSDĐ chỉ ghi số CCCD của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Do thay đổi đặc điểm nhận dạng nên tôi đã làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước công dân (CCCD). Xin hỏi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của tôi được cấp trong thời gian tôi sử dụng thẻ CCCD cũ có phải điều chỉnh lại?

Bạn đọc Nguyễn Văn Duy (Hóc Môn, TP.HCM).

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014 của Bộ TN&MT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 33/2017, việc thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang một của giấy chứng nhận như sau:

Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là giấy CMND thì ghi “CMND số:…”; trường hợp giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp thẻ CCCD thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có CMND hoặc thẻ CCCD thì ghi “Giấy khai sinh số…”.

Điều 19 Luật CCCD, số thẻ CCCD là số định danh cá nhân, in trên thẻ CCCD gồm 12 số tự nhiên được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân.

Theo đó, số thẻ CCCD được giữ nguyên từ khi cấp mới, không thay đổi khi đổi, cấp lại thẻ CCCD và không lặp lại ở người khác.

Như vậy, trên giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ có thông tin số CCCD của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, trường hợp người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng có thay đặc điểm nhận dạng dẫn đến cấp đổi thẻ CCCD thì không phải làm thủ tục đính chính, điều chỉnh lại giấy chứng nhận QSDĐ. Vì việc cấp đổi CCCD không thay đổi số CCCD.

Mặt khác, theo Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

TRÚC PHƯƠNG