Chính phủ đồng ý tái thành lập Sở Du lịch TP.HCM

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương tái thành lập Sở Du lịch TP.HCM, đồng thời chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện thủ tục thành lập theo quy định pháp luật hiện hành.

Vào tháng 2.2014, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho phép thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Như vậy, TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc tách sở sau 6 năm sáp nhập.

Theo N.Trần Tâm (TNO)