Sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không
(PLO)- Bộ GTVT vừa công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể có 11 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT được sửa đổi gồm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung; 

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không; thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không;

Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại;

Sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không - ảnh 1
Các hãng không Việt Nam đang khai thác 48 đường bay nội địa kết nối 22 cảng hàng không cả nước. Ảnh: P.ĐIỀN

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng thương hiệu của hãng hàng không khác đối với hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không, kinh doanh hàng không chung không vì mục đích thương mại.

Cùng đó có một thủ tục hành chính được bãi bỏ là chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không có vốn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.

Các thủ tục hành chính nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

Tính đến cuối quý II-2019, có năm hàng không Việt Nam và 72 hãng hàng không quốc tế khai thác hơn 200 đường bay quốc tế thường lệ và thuê chuyến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tám điểm ở Việt Nam. Các hãng hàng không Việt khai thác 48 đường bay nội địa kết nối 22 cảng hàng không.

P.ĐIỀN