Đồng Tháp: Gần 4.700 hộ tham gia bảo hiểm cây lúa

Tổng diện tích thí điểm hơn 1.600 ha tại ba huyện Châu Thành, Tân Hồng và Tháp Mười. Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu thì diện tích tham gia còn thấp so với kế hoạch thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa giai đoạn 2011-2013.

PL

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.