Khẳng định giá trị thương hiệu Việt để vươn ra thị trường quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cơ quan liên quan đã triển khai tốt chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Để cuộc vận động này mang lại hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như cộng đồng doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thấy rõ hơn trách nhiệm xã hội, phát huy lợi thế, chú trọng đổi mới công nghệ... Bên cạnh đó “thiết lập tốt các kênh phân phối và bán hàng, khẳng định giá trị thương hiệu Việt để chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường để cuộc vận động tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua tuyên truyền, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự cường, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam để có ý thức tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ Việt Nam chất lượng cao.

TLL (Theo chinhphu.vn)