Khiếu nại cách thu tiền sử dụng đất

Nay UBND thị xã buộc tôi phải nộp tiền sử dụng đất cho 215,75 m2 đất, trong đó có cả số diện tích mà tôi đã nộp tiền trước đây. Theo tôi, cách thu này không đúng quy định. Vậy tôi phải làm sao để được chính quyền xem xét lại?

Ông Nguyễn Đăng Hiếu (Thị xã La Gi, Bình Thuận)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 198/2004 của Chính phủ (về thu tiền sử dụng đất), người phải nộp tiền sử dụng đất có quyền khiếu nại việc thi hành không đúng những quy định về thu tiền sử dụng đất theo nghị định này. Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan trực tiếp tính và thu tiền sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất. Trong thời gian chờ giải quyết, người khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền sử dụng đất đã thông báo.

Ông có thể nộp đơn đề nghị cơ quan trực tiếp tính và thu tiền sử dụng đất tại địa phương xem xét, giải quyết lại việc thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất của ông. Nếu cơ quan này đã giải quyết khiếu nại mà ông vẫn không đồng ý thì ông có thể khiếu nại tiếp lên cơ quan cấp trên hoặc khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Kiện việc không được bồi thường đất

Năm 1989, tôi mua 239 m2 đất của UBND phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1995, khi triển khai dự án giải tỏa tầm nhìn, đối với một phần đất của tôi (54 m2), địa phương chỉ bồi thường nhà, không bồi thường đất. Năm 2001, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi, Sở TN&MT không ghi nhận 54 m2 đất đó trong giấy. Năm 2011, khi thực hiện dự án xây cầu, địa phương lấy của tôi 54 m2 đất trên và còn lấy thêm 3,1 m2 đất nhưng họ chỉ bồi thường 3,1 m2 đất chứ không bồi thường 54 m2 đất. Tôi khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ thì UBND TP Vĩnh Long trả lời “do trước đây tôi không kê khai”. Tôi phải gửi đơn đến cơ quan nào nữa để được bồi thường 54 m2 đất nêu trên?

tramtieubang@...

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HÙNG trả lời: Về việc khiếu nại đối với quyết định bồi thường đất, theo khoản 3 Điều 63 Nghị định 84/2007 của Chính phủ, trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra TAND hoặc khiếu nại đến UBND cấp tỉnh.

Bạn có thể thực hiện quyền khiếu nại hay khởi kiện quyết định từ chối bồi thường đất của UBND TP theo quy định nêu trên.

TP ghi

Lịch tư vấn pháp luật

Lịch tư vấn pháp luật

(PLO)-  Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.