Mức thưởng cho vận động viên đoạt huy chương tại SEA Games 30

Xin hỏi với thành tích này, các vận động viên đoạt huy chương và các huấn luyện viên sẽ được khen thưởng như thế nào?

Bạn đọc Trần Văn Tuấn (tuanvan…@gmail.com)

Luật sư Đặng Trường Thanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: SEA Games 30 (Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30). Mức thưởng cho các vận động viên và huấn luyện viên được quy định tại Nghị định 152/2018 về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Theo Điều 8 nghị định này thì mức thưởng cho các vận động viên đoạt huy chương vàng tại SEA Games 30 là 45 triệu đồng/cá nhân.

Vận động viên đoạt huy chương bạc là 25 triệu đồng/cá nhân và huy chương đồng là 20 triệu đồng/cá nhân.

Đồng thời vận động viên phá kỷ lục của các bộ môn thể thao sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng.

Đối với các bộ môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể, vận động viên lập thành tích sẽ được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng nêu trên.

Đối với huấn luyện viên, mức thưởng dành cho huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao quốc tế có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên.

Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu thể thao quốc tế có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với vận động viên đoạt giải nhân với số lượng huấn luyện viên. Cụ thể:

- Dưới bốn vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho một huấn luyện viên;

- Từ bốn đến tám vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho hai huấn luyện viên;

- Từ chín đến 12 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho ba huấn luyện viên;

- Từ 13 đến 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho bốn huấn luyện viên;

- Trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho năm huấn luyện viên.

Phần tiền thưởng cho huấn luyện viên được phân chia theo tỉ lệ: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên ở cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được hưởng 40%.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm