Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Tiền Giang), đến tuần đầu của tháng 7 này, toàn tỉnh phát hiện khoảng 1.000 ca mắc bệnh SXH. Địa bàn xảy ra bệnh SXH nhiều nhất là các huyện phía tây như Cái Bè, Châu Thành và thị xã Cai Lậy.

Hiện nay, Tiền Giang là địa phương có số ca bệnh SXH cao thứ năm và số ca mắc trên 100.000 dân, đứng thứ 7/20 tỉnh, thành phía Nam.

Để phòng, chống bệnh SXH, ngành y tế Tiền Giang đã xử lý 211 ổ dịch SXH trên tổng số 215 ổ dịch, đồng thời tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng đợt 1 tại 816 ấp, khu phố của 145 xã, phường, thị trấn.

Các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng đợt 2, tổ chức phun hóa chất, tuyên truyền, xử lý các dụng cụ chứa nước làm nơi cho muỗi lưu trú, không để dịch bệnh bùng phát.