Tập đoàn Viettel bị phạt 171 triệu đồng

Theo Quyết định số 41/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, Viettel đã thực hiện bốn hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, đó là các hành vi cung cấp dịch vụ truyền hình cáp analog không đúng quy định trong giấy phép tại tám địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk; cung cấp các kênh truyền hình trả tiền và phim không đúng danh mục tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk; cung cấp dịch vụ truyền hình di động khi chưa được cấp phép.