Thêm cửa khẩu quốc gia Vĩnh Hội Đông

Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thuộc huyện An Phú (An Giang) là một trong năm cửa khẩu của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia. Kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm qua cửa khẩu này hơn 48,5 triệu USD/năm. Nơi đây được xác định là cửa ngõ trao đổi hàng hóa chính của An Giang qua Tà Keo.

Việc nâng cấp cặp cửa khẩu này còn tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hai nước du lịch bằng đường thủy, góp phần thúc đẩy kinh tế hai tỉnh phát triển.

V.SƠN