Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị để công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và tiến hành quy trình nhân sự tại tỉnh này. Theo đó, Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y Phó Bí thư tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Hoàng Quốc Khánh.

Các đại biểu cũng thảo luận, giới thiệu nhân sự ứng cử bầu tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định.

Trước đó, ngày 12-6, HĐND tỉnh Sơn La đã bầu ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1969, dân tộc Thái, quê quán xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Là Tiến sĩ Kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La.