Tôi nghe nói lương tăng ca, làm thêm giờ chỉ được miễn thuế một phần chứ không phải toàn bộ. 

Xin hỏi, cách tính thuế đối với tiền lương tăng ca, làm thêm giờ được tính như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thu Trúc (tructhu…@gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 9 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012, thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính quy định thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ thì thuộc đối tượng không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Như vậy, việc miễn thuế không áp dụng đối với toàn bộ phần thu nhập có được từ tăng ca mà chỉ áp dụng đối với phần chênh lệch cao hơn so với làm ngày thường.

TRÚC PHƯƠNG ghi