Ngày 12-8, ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến 2018 tại UBND huyện Tiên Phước.

Theo đó, thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện này.

Quảng Nam: Huyện Tiên Phước nhiều sai phạm trong đầu tư  - ảnh 1
Kết luận thanh tra. Ảnh: TN

Cụ thể, UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho nhà thầu là Công ty CP XDCT Kim Thiên Phú hơn 23 tỉ đồng của các công trình khi chưa có mặt bằng. Nhà thầu chưa triển khai thực hiện giai đoạn 1 nhưng đã cho ứng vốn giai đoạn 2 (Trường Mầm non Tiên Kỳ). Tạm ứng vốn cho Công ty CP Tân Tiến Chu Lai 600 triệu đồng để xây dựng Trường Mầm non Tiên Thọ kéo dài nhiều năm nhưng không triển khai xây dựng.

Việc các nhà thầu tạm ứng vốn khi chưa đủ điều kiện thi công nhưng không thu hồi đã tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tiên Phước đã thực hiện không tốt các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản liên quan; chưa thực hiện phương án trả nợ dứt điểm đối với một số công trình nợ đọng kéo dài quá ba năm.

Về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu còn có nhiều trường hợp không đảm bảo hồ sơ năng lực, nhiều đơn vị trúng thầu có hồ sơ dự thầu không đảm bảo, đơn giá xây dựng không đúng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Ngoài ra, việc lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế thiếu năng lực dẫn đến công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có nhiều sai sót nhưng công tác thẩm định, phê duyệt không phát hiện để cắt giảm dự toán, gây lãng phí.

Một số chủ đầu tư (CĐT) quản lý công tác thi công, nghiệm thu kém dẫn đến việc thanh toán, quyết toán công trình sai quy định.

Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán nguồn vốn tại ban quản lý đầu tư xây dựng huyện và các CĐT không đúng thời hạn. Đa số các công trình đều chậm trình phê duyệt. Tuy nhiên, UBND huyện không có biện pháp xử lý việc chậm nộp hồ sơ phê duyệt quyết toán của các CĐT.

Quảng Nam: Huyện Tiên Phước nhiều sai phạm trong đầu tư  - ảnh 2
Nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016 đến 2018 tại UBND huyện Tiên Phước. Ảnh: TN

Với các khuyết điểm, yếu kém của UBND huyện Tiên Phước, cơ quan thanh tra đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm.

Đồng thời, thanh tra tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thu hồi, chấn chỉnh số tiền sai phạm hàng chục tỉ đồng.