(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Một trong những nội dung nổi bật của nghị định là bổ sung quy định tạm dừng hiệu lực, thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã cấp cho doanh nghiệp (DN). Cụ thể, những DN nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị tạm dừng hiệu lực giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, nếu DN khắc phục hoàn toàn vi phạm sẽ được xem xét hủy bỏ việc tạm dừng này. Những trường hợp không khắc phục được sẽ bị thu hồi giấy phép.

Trước đó, các lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện một số trường hợp ô tô nhập khẩu gắn phần mềm thiết bị định vị có chứa bản đồ đường lưỡi bò thể hiện sự vi phạm đối với chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông. Cơ quan chức năng đã ra các quyết định xử lý, chế tài đối với các đơn vị liên quan.

Phạt đến 50 triệu nếu xuất bản bản đồ không thể hiện chủ quyền quốc gia 

Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ cũng vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, phạt 30-40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt 40-50 triệu đồng. 

PV