“Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao nhất nguồn lực to lớn có sẵn là gần năm triệu lao động, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ đã đề ra”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tổng kết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm qua, định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019 như trên.

Hội nghị đánh giá năm 2018 kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước: Tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) đạt hơn 1,33 triệu tỉ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 7 tỉ USD (cao nhất cả nước, chiếm 22% tổng đầu tư nước ngoài cả nước năm 2018).

Kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, bình quân mỗi ngày thu ngân sách 1.000 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng hơn 28% tổng thu ngân sách cả nước).

Trong 20 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2018 có hai chỉ tiêu thực hiện vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt kế hoạch, hai chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch và một chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chỉ số cải cách hành chính - cạnh tranh).

Trong năm, chương trình kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 và các lễ hội được tổ chức trang trọng; y tế đã tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến, tạo niềm tin trong việc khám chữa bệnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại…

Thành ủy và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết việc khiếu nại kéo dài liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng trên địa bàn TP. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý suy thoái, tham nhũng được triển khai hiệu quả hơn…

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Các dự án thực hiện theo hình thức BT phải dừng nên nguồn vốn xã hội không được phát huy; công tác cổ phần hóa triển khai chậm, không xây dựng thêm được khu công nghiệp nào; cán bộ chủ chốt của nhiều doanh nghiệp nhà nước và của Đảng bộ có năng lực hạn chế và thiếu; tắc đường ngày càng nghiêm trọng hơn, ngập nước nhiều nơi gia tăng, chuyển đổi công nghệ xử lý rác, đấu giá quyền sử dụng đất chậm; cải cách hành chính chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp; tệ nạn xã hội chậm được khắc phục; nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, an toàn xã hội vẫn còn.

Từ đánh giá, nhận định trên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” và yêu cầu cả hệ thống chính trị TP.HCM thực hiện hàng loạt giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu của Đại hội X.

•  Năm 2019, TP.HCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, bảy chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh.

•  Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”.

•  Giải ngân trong năm 2019 phải đạt từ 90% trở lên. Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án.

• Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các đầu việc trọng tâm được giao.

• Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.

• Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân.