Thu phí thẩm định hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Thông tư 77 của Bộ Tài chính mới ban hành quy định như trên.

Đối với khu vực thành phố, thị xã, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng; đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa là 200.000 đồng.

Tại các khu vực khác, các mức thu này bằng 50% mức thu quy định trên.

Đ.LIÊN

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.