Thu phí thẩm định hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Thông tư 77 của Bộ Tài chính mới ban hành quy định như trên.

Đối với khu vực thành phố, thị xã, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng; đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa là 200.000 đồng.

Tại các khu vực khác, các mức thu này bằng 50% mức thu quy định trên.

Đ.LIÊN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.