Thu phí thẩm định hàng hóa kinh doanh có điều kiện

Thông tư 77 của Bộ Tài chính mới ban hành quy định như trên.

Đối với khu vực thành phố, thị xã, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng; đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa là 200.000 đồng.

Tại các khu vực khác, các mức thu này bằng 50% mức thu quy định trên.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm