Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dọc kênh Nhiêu Lộc

Tại buổi ra quân, các đơn vị đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí không rác thải, giảm thiểu tai nạn giao thông, chăm sóc cây và mảng xanh dọc hai tuyến đường. Đồng thời, đại diện người dân sống trên tuyến đường dọc bờ kênh cũng nêu quyết tâm không xả rác, làm ảnh hưởng đến mảng xanh để đảm bảo phát triển thành tuyến đường kiểu mẫu.

Sau buổi lễ, một số đơn vị như Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên đã tổ chức tẩy xóa quảng cáo trên các trụ điện và cắm các bảng hiệu tuyên truyền trên đường.

M.HIẾU