Các ngân hàng ý thức về niêm yết lên sàn

Theo đó, Hose mới có đợt khảo sát, làm việc với hầu hết ngân hàng tại TP.HCM về những khó khăn cũng như sự chuẩn bị cho việc lên sàn chứng khoán trong thời gian tới. Đến nay, hầu hết ngân hàng đều ý thức rõ việc phải chuẩn bị niêm yết lên sàn. Và họ nghiêm túc trong việc thực hiện đúng các quy trình công bố thông tin đối với công ty lớn. Tuy nhiên, quá trình để các ngân hàng niêm yết lên sàn muốn ổn định thực sự thì phải chờ thực hiện xong các kế hoạch tái cơ cấu, sáp nhập... vì hiện nay hầu hết ngân hàng đang trong quá trình này.

YÊN TRANG