Đánh giá mô hình phục hồi rừng ngập mặn ven biển Quảng Nam

Dự án do Sở TN&MT làm chủ đầu tư với kinh phí 436 triệu đồng, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015.

Từ tháng 3-2012, dự án sẽ bắt đầu thực hiện và kéo dài đến năm 2014. Dự án gồm có sáu nội dung: Điều tra, đánh giá thực trạng phân bố và sự biến động rừng ngập mặn; xây dựng vườn ươm trồng phục hồi 2 ha rừng ở huyện Núi Thành; trồng thử nghiệm 2 ha cây ngập mặn và theo dõi liên tục trong 12 tháng; điều tra, đánh giá hiện trạng các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phân bố, sinh trưởng và phát triển của cây ngập mặn; tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến sự phân bố, sinh trưởng và phát triển của rừng ngập mặn ven biển; nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương về quản lý rừng ngập mặn.

LÊ PHI

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.