Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết xưởng chính của dự án metro số 1 tại Depot Long Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM) sắp hoàn thành. Gói thầu số 2 (Xây dựng đoạn trên cao và Depot), thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt khối lượng 93,22%.

Xưởng chính này dùng để sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì đoàn tàu hằng ngày. Đây cũng là trung tâm OCC (trung tâm thông tin tín hiệu, điều khiển đoàn tàu metro số 1).

Metro số 1: Xưởng chính tại Depot Long Bình sắp hoàn thành - ảnh 1
Tổng khối lượng gói thầu số 2 đã đạt 93,22%. Ảnh: MAUR.

Metro số 1: Xưởng chính tại Depot Long Bình sắp hoàn thành - ảnh 2
Xưởng chính tại khu vực Depot sắp được hoàn thành. Ảnh: MAUR.

Hiện nay, MAUR đang đẩy nhanh tiến độ công trình đặc biệt công tác tòa nhà xưởng chính tại Depot Long Bình.
Cụ thể, khối lượng công việc bên trong xưởng chính như sau: Sơn Epoxy đạt 90%; Sơn bên trong xưởng chính đạt 96%; Cấu trúc dàn thép chính đạt 100%; Sơn chống cháy đạt 99%; Tường và mái thép đạt 99%; Xây tường gạch đạt 99%; Chống thấm đạt 100%.

Metro số 1: Xưởng chính tại Depot Long Bình sắp hoàn thành - ảnh 3
Hệ thống có điện cũng sắp được hoàn thiện. Ảnh: MAUR.

Đối với hệ thống cơ điện, MAUR cho biết tiến độ thực hiện như sau: Cơ đạt 91,6%; Hệ thống bơm đạt 87%; Hệ thống thống gió đạt 93%; Hệ thống điều hòa không khí đạt 79%; Phòng cháy và chữa cháy đạt 92%; Điện đạt 88,2%; Thang cuốn và thang máy đã đạt 100%.
MAUR cho biết nhà xưởng chính tại Depot đang được đẩy nhanh kịp tiến độ để phối hợp cùng nhà thầu Gói thầu số 3 (mua sắm thiết bị, máy móc).