Theo đó, khoản tài trợ này được sử dụng để phục vụ cho việc nghiên cứu, điều trị và tìm ra vaccine phòng, chống cũng như bảo vệ những người dân có nguy cơ rủi ro cao trước dịch bệnh Corona.
Quỹ này cho biết sẽ chuyển 20 triệu USD cho các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm kiểm soát và bảo vệ dịch bệnh Mỹ, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc.
20 triệu USD tiếp theo dùng để giúp các cơ quan y tế công cộng ở châu Phi hạ Sahara và Nam Á, những khu vực đang bị ảnh hưởng bởi cúm H1N1.
Và số tiền còn lại dùng để đẩy nhanh việc phát hiện, phát triển và thử nghiệm vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho virus.