MAX: Lethal Weapon 4

Sát cánh cùng Riggs và Murtaugh còn có anh chàng lính mới Lee Butters và một tay đã từng làm nghề rửa tiền Leo Getz.

TL