Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan đến vùng biển Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Vị trí tọa độ hoạt động của giàn khoan HD-981 nêu trong thông báo hàng hải của Cục Hải sự Trung Quốc nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam... Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối”.

Cùng ngày, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có thư gửi chủ tịch và tổng giám đốc của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Theo đó cực lực phản đối và kiên quyết yêu cầu tổng công ty này dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc không để tái diễn những việc làm tương tự.

TLL