Phát hiện sai phạm tại hai dự án xây dựng trạm y tế

Cụ thể các sai phạm này là các gói thầu tư vấn thiếu biên bản thương thảo hợp đồng; việc thẩm định dự toán của chủ đầu tư không kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán so với bản vẽ thiết kế làm vượt giá trị công trình; công tác lập dự toán một số công việc không phù hợp với thiết kế; chưa thực hiện tốt công tác giám sát...

Được biết công trình Trạm Y tế xã Bình Phú bị kiến nghị thu hồi 192 triệu đồng, 170 triệu đồng là kiến nghị thu hồi đối với công trình Trạm Y tế xã Duy Trung.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm