Quảng Nam: Đình chỉ các cơ sở tự sản xuất thuốc cam

Theo đó, sẽ đình chỉ, xử phạt những cơ sở hành nghề không phép, nghiêm cấm việc hành nghề khám, chữa bệnh rong, bán thuốc dạo. Đình chỉ các cơ sở hoạt động tự sản xuất kinh doanh thuốc cam khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh lấy mẫu các loại thuốc cam (kể cả các loại đã được phép sản xuất, lưu hành) tại Quảng Nam để kiểm nghiệm hoặc gửi mẫu đến các cơ quan có thẩm quyền xác định hàm lượng chì nhằm có biện pháp xử lý.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm