Quy định mới về thời hạn nộp tiền sử dụng đất

Từ ngày 5-12, Nghị định số 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế sẽ có hiệu luật.

Theo đó, tại khoản 4 điều 18 Nghị định 126/2020 quy định về thời hạn nộp khoản thu tiền sử dụng thuộc ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

- Người dân nộp tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.

- Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo thông báo trong trường hợp xác định lại số tiền sử dụng đất phải nộp quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ.

Trước đây, theo quy định tại khoản 4 điều 14 nghị định 45/2014 quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

- Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

- Quá thời hạn quy định tại hai thời gian trên người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với những trường hợp được ghi nợ.

Kể từ ngày 5-12, khi Nghị định số 126/2020 có hiệu lực, thì quy định tại khoản 4 điều 14 nghị định 45/2014 sẽ hết hiệu lực.

Như vậy, so với quy định trước đây thì tại Nghị định số 126/2020 đã bổ sung thêm trường hợp hộ gia đình, cá nhân được xác định lại số tiền sử dụng đất nợ quá thời hạn 5 năm thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

'Rác' cho vay tiền

'Rác' cho vay tiền

(PLO)- Những trụ đèn, trụ điện, tủ điện hạ thế trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM ...bị dán đầy những tờ rơi cho vay tiền nhanh trông rất nhếch nhác.