Thêm 5 công ty bị tạm dừng đưa lao động sang Đài Loan

Trước đó Cục quản lý lao động ngoài nước đã nhận được phản ánh của người lao động Việt Nam bị các công ty cung ứng lao động Việt Nam và Công ty môi giới Đài Loan thu phí sai quy định. Các công ty thu sai quy định gồm Công ty Coma với Công ty HHCP môi giới nhân lực Thượng Thuyên; Công Traenco  với Công ty HH tư vấn nhân lực Lợi Thiên;  Công ty Tracimexco với Công ty HH cố vấn quản lý nhân lực Dương Thăng; Công ty Halasuco với Công ty Khang kiệt và Công ty Cefinar với Công ty HHCP môi giới nhân lực Phú Đạt.

Cục quản lý lao động ngoài nước đề nghị Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý lao động thông báo đến Công ty HHCP môi giới nhân lực Thượng Thuyên, Công ty HH tư vấn nhân lực Lợi Thiên, Công ty HH cố vấn quản lý nhân lực Dương Thăng, Công ty Khang kiệt và Công ty HHCP môi giới nhân lực Phú Đạt trong thời gian 30 ngày (từ ngày 10-1 đến ngày 10-2) phải xử lý triệt để việc giảm chi phí  đối với lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Trong thời gian chấn chỉnh đề nghị Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Việt Nam không xác nhận hồ sơ tiếp nhận lao động Việt Nam của 5 công ty nêu trên và tất các cả các chi nhánh của các công ty này.