Thủ tướng: Xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai

Nếu để người dân lâm vào cảnh đói, rét, màn trời chiếu đất do công tác phòng, chống, nhận thức kém thì đó là trách nhiệm của chúng ta. Thủ tướng cho rằng hội nghị này rất quan trọng, Chính phủ sẽ lắng nghe, tiếp thu tối đa, từ đó hình thành nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Theo Thủ tướng, Việt Nam là một trong năm nước bị thiên tai đe dọa nhiều nhất. Chúng ta đã nỗ lực nhưng thiệt hại còn rất lớn, thường lấy đi 1%-1,5% GDP. Với 16 cơn bão, bốn áp thấp nhiệt đới năm 2017, chúng ta đã thiệt hại 60.000 tỉ đồng. Phòng, chống thiên tai phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân,  Nhà nước và nhân dân cùng làm, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung phòng, chống thiên tai phải được đưa vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, của các ngành...

Thủ tướng nhấn mạnh cần nâng cao năng lực điều hành. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và ban chỉ đạo các cấp phải hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả, chủ động chứ không phải đến mùa mưa lũ mới hoạt động.

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

(PLO)-  Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã ghi nhận ý kiến của nhiều bà con ngư dân. Theo bà con, trong các chuyến ra khơi, mỗi ngư dân đều hiểu rằng, nghề biển không chỉ là sinh kế nuôi sống bản thân và gia đình mình, mà còn có ý nghĩa chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.