Tiếp tục kiểm tra sức khỏe tài xế ô tô trong tháng 6

Vừa qua, Bộ GTVT đã có công văn về việc kiểm tra sức khỏe tài xế, trong đó yêu cầu các sở GTVT phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đến hết ngày 30-4 phải thực hiện xong việc khám sức khỏe cho tài xế kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, đến ngày 26-5, Bộ GTVT mới nhận được báo cáo của 29 tỉnh, TP về công tác khám sức khỏe cho tài xế; trong đó 16 địa phương đã có báo cáo hoàn thành, 13 địa phương đã lập kế hoạch hoặc có chỉ đạo về việc khám sức khỏe. Trước thực trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc phối hợp với Sở Y tế địa phương để khám sức khỏe và kiểm tra phát hiện việc sử dụng chất ma túy đối với người lái xe và thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô biết.

Tất cả trường hợp từ chối, không phối hợp thực hiện xét nghiệm kiểm tra ma túy đều coi là người có kết quả dương tính với ma túy. Bộ GTVT yêu cầu các sở chưa hoàn thành công tác này phải tập trung hoàn thành trong tháng 6.

TX