TS VÕ TRÍ THÀNH, chuyên gia kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng chấp nhận được

Nhưng quan trọng hơn là những vấn đề đặt ra, những nội dung mà chúng ta đang và phải làm tiếp, những vấn đề mới cho năm 2017 và cả những năm sau.

Chúng ta cần tiếp tục lựa chọn những nội dung thật trọng tâm, trọng điểm gắn với đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước, xử lý những vấn đề yếu kém và nợ xấu của hệ thống ngân hàng, đồng thời phải tính tới những thay đổi có thể rất đáng kể trong tiến trình hội nhập, những xu hướng mới đang xuất hiện trên thế giới, như công nghệ, tài chính, đảm bảo tính phát triển bền vững, tính bao trùm trong tăng trưởng…

(Theo Trí Thức Trẻ)

TS NGUYỄN TRÍ HIẾU, chuyên gia ngân hàng:

Năm 2017 các ngân hàng sẽ gặp rất nhiều thử thách

Năm tới, triển vọng ngành ngân hàng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có khả năng hấp thụ tín dụng của nền kinh tế. Năm nay, tôi cho rằng nếu may mắn, chúng ta có thể đạt tăng trưởng tín dụng trên 16%.

Với nền kinh tế, theo dự báo của tôi có thể trì trệ, nếu chúng ta tiếp tục giữ được mức tăng trưởng tín dụng 16% thì tôi cho rằng sẽ tạo đủ lợi nhuận cho các ngân hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có thể chịu rất nhiều tác động từ kinh tế thế giới cho đến khó khăn nội tại của Việt Nam thì các ngân hàng sẽ gặp rất nhiều thử thách. Bên cạnh đó, các ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng rủi ro cho số nợ xấu bán cho VAMC, đồng thời trích lập dự phòng cho số nợ xấu mới. (Theo Bizlive)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm