Từ hôm nay, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nghỉ hưu

Ông Ngô Văn Khánh sinh năm 1958. Tháng 11-2011, ông Khánh được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó bổ nhiệm chức vụ phó tổng Thanh tra Chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Khánh là vụ trưởng Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II, Thanh tra Chính phủ).
Tại Thanh tra Chính phủ, ông Khánh được phân công giúp Tổng Thanh tra Chính phủ "chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; theo dõi, đề xuất chỉ đạo, điều phối, tổng hợp công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra".
Ngoài ra, ông Khánh còn trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ I; Vụ II; Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra; thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của tổng Thanh tra Chính phủ.
Từ hôm nay, Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh nghỉ hưu ảnh 1

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nghỉ hưu từ 1-3.

Như vậy, hiện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ gồm có ông Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra và ba phó tổng thanh tra gồm các ông: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn và Bùi Ngọc Lam.