Công ty không đóng BHYT có được mua theo hộ gia đình?

VÕ HÀ
1  2  3  4  5

Chủ Nhật, ngày 2/5/2021 - 05:58

(PLO)- Người sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, do việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn nên công ty tôi đang làm có nợ bảo hiểm xã hội và không đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động. Chính vì thế, từ đầu năm 2021 đến nay, chúng tôi không thể sử dụng thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh.

Cho tôi hỏi, trường hợp công ty không đóng BHYT cho người lao động thì người lao động có thể tự tham gia BHYT theo hộ gia đình không?

Bạn đọc Thu Hằng, quận 6, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo Khoản 3 điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ thì phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Đồng thời, đơn vị sử dụng lao động phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp này do công ty còn nợ BHXH, BHYT nên công ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho bạn trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà bạn đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Ngoài ra, bạn đang làm việc lại công ty và có hợp đồng lao động thì thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc nên không thể tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình.

 

VÕ HÀ

ĐỌC THÊM