Cả nước không có tuần hành phản đối Trung Quốc

Tại các KCN, KCX trong cả nước, công an các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp công tác; phối hợp với lực lượng bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo an toàn các KCN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan.

Theo báo cáo của công an các địa phương, ở các tỉnh, thành: TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang... ngày 18-5, người dân đã chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ không tham gia biểu tình; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động gây rối trật tự...

PHONG ĐIỀN