Dân Anh ngày càng cô lập

Số người xem hàng xóm là bạn chưa tới 30%, tỉ lệ này ở những người trẻ tuổi (18-34) chỉ 18%. 13% cho biết không tin tưởng, không thích giao thiệp hoặc cố ý tránh gặp gỡ hàng xóm, tỉ lệ này ở người trẻ là 20%. Dân London thờ ơ nhất khi có tới 82% không biết hàng xóm làm gì để sống.

Theo ông Martin Scott, Chủ tịch Churchill Home Insurance, cách sống, làm việc, hòa nhập xã hội của dân Anh những năm qua chẳng hạn như di chuyển chỗ ở thường xuyên, cuộc sống bận rộn, ít giao tiếp trực tiếp, dè dặt hơn khi gặp gỡ đã thay đổi đáng kể quan hệ xóm giềng.

Khảo sát này được công bố trong lúc chính phủ Anh đang cố gắng cải thiện sự hòa nhập xã hội.          

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm