UBND TP đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông sớm thực hiện kết nối các hệ thống camera hiện có vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Cụ thể, tập trung kết nối với Trung tâm điều hành giao thông (Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn - Sở GTVT), một số camera trọng điểm của Công an TP, sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cảng do Cục Hải quan TP quản lý, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, Công viên phần mềm Quang Trung và thí điểm tại một số trường học, bệnh viện, chợ, khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP.

Viện Nghiên cứu phát triển TP được giao lập đề án “Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội TP giai đoạn 2016-2020 và kịch bản dự báo phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025”.

UBND TP sẽ thành lập bộ máy tổ chức quản lý Trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm dữ liệu dùng chung với hệ sinh thái dữ liệu mở.