Hải Phòng: Mỗi quận huyện có ít nhất 1 lãnh đạo tuổi dưới 35

Ngày 11-3, Thành ủy Hải Phòng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương tăng cường cán bộ trẻ giữ chức lãnh đạo cấp quận huyện, phường xã, trong đó mỗi quận huyện có ít nhất một lãnh đạo tuổi dưới 35.

Lãnh đạo quận huyện tuổi dưới 35, xã phường dưới 30

Theo đánh giá của Thành ủy Hải Phòng, những năm qua, cán bộ lãnh đạo diện Thành ủy quản lý ở phần lớn địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, không đảm bảo tính kế thừa, tỷ lệ cán bộ trẻ thấp, cán bộ trẻ dưới 35 rất thấp.

Tình trạng này dẫn đến hẫng hụt đội ngũ cán bộ kế cận ở cả cấp TP, quận huyện, ở cấp huyện, xã cán bộ được đào tạo bài bản còn thấp.

Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến 2030, tầm nhìn 2045, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo quận huyện, phường xã. Đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan.

Theo đó, cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiễm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, xã phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung, đáp ứng các tiêu chuẩn.

Cụ thể, cán bộ tăng cường giữ chức lãnh đạo quận huyện là trưởng, phó phòng cấp sở hoặc tương đương, tuổi dưới 35, được đào tạo bài bản, có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm, 3 năm gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Phòng sẽ tăng cường mỗi quận huyện ít nhất 1 cán bộ trẻ tuổi dưới 35 giữ chức vụ lãnh đạo. Năm 2021, phấn đấu từ 40-60% quận huyện có cán bộ trẻ giữ chức phó bí thư, phó chủ tịch. Đến năm 2024, bố trí cho các quận huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Đối với cấp xã phường, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo là công chức dưới 30 tuổi, được đào tạo bài bản, tổ nghiệp loại khá trở lên, có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường bỏ nhiệm, có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt, 2 năm gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Theo đó, mỗi quận huyện bố trí có 20-25% số xã phường có cán bộ trẻ dưới 30 tuổi tăng cường về làm phó chủ tịch. Năm 2021, mỗi quận huyện bố trí từ 10-15% số xã phường có cán bộ tăng cường. Đến 2025, bố trí số xã phường còn lại.

Bí thư quận huyện không phải người địa phương

Cùng với việc tăng cường cán bộ trẻ, Hải Phòng sẽ thực hiện bố trí, sắp xếp, luân chuyển giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị còn đang thiếu khuyết. Đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, khuyến khích thực hiện bí thư, chủ tịch xã không phải là người địa phương.

Trong năm 2021, phấn đấu 40% - 60% số quận huyện có cán bộ luân chuyển sang quận huyện khác hoặc về sở ngành TP. Thực hiện luân chuyển 4-5% cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các ở ngành, MTTQ và đoàn thể của TP, trong năm 2021, thực hiện sắp xếp, luân chuyển từ 2-3%.

Với chủ trương này, Hải Phòng sẽ cơ bản sắp xếp bí thư cấp quận huyện không phải là người địa phương, đồng thời, khuyến khích bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải người địa phương, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Thành ủy quản lý giữa các địa phương, đơn vị.

Việc tăng cường, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa về cơ cấu chuyên ngành đào tạo và cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt (thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND các địa phương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan TP) nhằm đảm bảo tính kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Chủ trương này được đánh giá sẽ khắc phục được tình trạng cục bộ địa phương hoặc đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cùng một độ tuổi hoặc giữ vị trí lãnh đạo 2 nhiệm kỳ, đồng thời, tạo môi trường để cán bộ rèn luyện.

 

Xây dựng phương án tăng cường cán bộ trẻ về quận huyện

Để thực hiện chủ trương này, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp các cấp ủy liên quan tham mưu xây dựng phương án tăng cường cán bộ trẻ về làm phó bí thư, phó chủ tịch quận huyện trong tháng 3-2021.

Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu xây dựng, trình ban hành nghị quyết của HĐND TP về chính sách cho cán bộ thuộc diện tăng cường, luân chuyển, hướng dẫn các quận huyện xây dựng phương án tăng cường cán bộ trẻ giữ chức lãnh đạo xã.

Các quận huyện chủ động xây dựng đề án, phương án tăng cường, luân chuyển cán bộ trẻ dưới 30 tuổi về xã phường.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm