Liên Hiệp Quốc đánh giá cao VN về đảm bảo quyền con người

Bà Gay McDougall hoan nghênh quyết tâm chính trị, các chính sách, biện pháp và chương trình của Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số trên mọi lĩnh vực. Bà cho rằng Việt Nam đã có các kinh nghiệm tốt về xóa đói giảm nghèo đối với người dân tộc thiểu số.

Trong phát biểu thảo luận, Đại sứ Vũ Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, nhấn mạnh việc đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số, nhất là quyền phát triển, luôn là ưu tiên cao của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các nước và LHQ về vấn đề này.

LX